Chương 3: Các hình khối trong thực tiễn - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 64

Điền vào chỗ chấm. Hình hộp chữ nhật (hình lập phương) có: ....... cạnh; ....... mặt; ....... đỉnh; .......... đường chéo; mỗi đỉnh có ....... góc.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 63

Mô hình một ngôi nhà có kích thước như Hình 7. Tính thể tích của mô hình ngôi nhà.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 60

Hãy điền vào chỗ chấm để mô tả hình bên:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 56

Biết mỗi khối đơn vị có thể tích 1 cm3. Tính thể tích các khối trong Hình 4.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 53

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH, biết cạnh AB = 5 cm, BC = 4 cm, AE = 3 cm.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 64

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH. a) Hãy nêu các mặt chứa cạnh EF. b) Cạnh GH bằng cách cạnh nào? c) Vẽ đường chéo xuất phát từ đỉnh E, G.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 63

Một khối gỗ có kích thước như Hình 8 (đơn vị dm). a) Tính thể tích của khối gỗ. b) Tính diện tích toàn phần của khối gỗ.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 60

Cho hình lăng trụ đứng tứ giác như Hình 6. a) Chỉ rõ hai mặt đáy và các mặt bên của hình lăng trụ. b) Gọi tên các cạnh bên của hình lăng trụ. c) Chiều cao của hình lăng trụ bằng độ dài đoạn thẳng nào?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 56

Một cái bể hình hộp chữ nhật và một cái chai có kích thước và thể tích như Hình 5. Cho biết một chai nước đầy rót hết vào bể. a) Tính thể tích của cái bể. b) Tính chiều cao mực nước sau khi rót hết một chai nước vào bể. c) Nếu rót đầy bể thì cần bao nhiêu chai nước.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 53

Cho hình lập phương ABCD.MNPQ.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 64

Bạn Nam dự định dùng thanh sắt cắt ra để làm một cái khung hình lập phương cạnh 30 cm. Hỏi thanh sắt dài 3,5 m có đủ để làm cái khung không?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 63

Một chi tiết máy bằng thép hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 16 cm và 18 cm, chiều cao 10 cm. Người ta khoét một lỗ hình hộp chữ nhật (Hình 9) có kích thước hai cạnh đáy là 2 cm và 6 cm. Tính thể tích còn lại của khối thép.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 60

Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy là 2,7 cm, 1,5 cm, 2 cm và chiều cao 3 cm.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 57

Một cái bể có kích thước như Hình 6. Bề dày bể cả bốn phía và đáy là

Xem chi tiết

Bài 3 trang 53

Tìm những vật dụng, cấu trúc trong đời sống có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 64

Người ta cần làm một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có kích thước 2cm, 3cm và 5cm. a) Hãy chỉ ra hai cách cắt tấm bìa để gấp thành hình hộp trên. b) Hãy tính diện tích của tấm bìa sau khi cắt trong mỗi trường hợp.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 63

Tính thể tích của một hình lăng trụ đứng đáy là một tứ giác như Hình 10, có độ dài AC = 5 m, BM = DN = 3 m, chiều cao của lăng trụ 7 m.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 60

Tạo lập hình lăng trục đứng tứ giác có các số đo như Hình 7. a) Cho biết chiều cao của hình lăng trụ. b) Tạo lập hình lăng trụ.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 57

Một chiếc xe chở hàng có kích thước thùng xe là 19 ft, 8 ft và 8 ft (Hình 8) (1 fl ≈ 30,48 cm). Một thùng hàng có kích thước 2 ft, 2ft và 1 ft. Thùng xe có thể chở tối đa bao nhiêu thùng hàng nếu biết cách sắp xếp hợp lí.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 53

Vẽ thêm cạnh để được hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất