Chương 5: Một số yếu tố thống kê - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 114

Tìm hiểu về khả năng tự nấu cơm của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 113

Đọc thông tin từ biểu đồ sau và ghi vào bảng thống kê tương ứng.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 107

Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau: Số lượng con vật nuôi tại nông trường Phong Phú

Xem chi tiết

Bài 1 trang 100

Tìm hiểu về mức độ yêu thích đối với việc đọc sách trong thư viện của 8 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho bởi bảng thống kê sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 114

Tìm hiểu về sở thích đối với môn bóng chuyền của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 113

Vẽ biểu đồ biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 107

Sử dụng các thông tin từ biểu đồ bên dưới để trả lời các câu hỏi a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì? b) Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn? c) Tỉ lệ phần trăm của mỗi đối tượng so với toàn thể?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 100

Phân loại các dãy dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng: a) Thời gian tự học tại nhà (tính theo giờ) của các học sinh lớp 7: 2; 1,5; 3;... b) Danh sách các môn thể thao yêu thích: bóng đá, cầu lông, đá cầu,... c) Các loại thức ăn sáng: xôi; bánh mì; cháo. d) Điểm môn kiểm tra Văn: 5; 6,5; 7;...

Xem chi tiết

Bài 3 trang 114

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu của bảng thống kê sau:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 113

Quan sát biểu đồ dưới đây và trả lời các câu hỏi.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 107

Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ: Tỉ lệ ngân sách cấp cho các dự án bảo vệ môi trường của thành phố A

Xem chi tiết

Bài 3 trang 100

Tìm hiểu về khả năng chạy 100 m của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 115

Hãy đọc dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ đoạn thẳng sau và ghi vào bảng thống kê tương ứng.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 108

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 101

Khả năng viết email của các bạn học sinh lớp 7A được cho bởi bảng thống kê sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 115

Vẽ biểu đồ biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 108

a) Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau: b) Dựa vào sự phân tích biểu đồ trên, trong buổi liên hoan cuối năm khối lớp 7 nên mua những loại nước uống nào?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 101

Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 115

Đọc các thông tin được ghi trong biểu đồ hình quạt tròn sau và lập bảng thống kê tương ứng.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 101

Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất