Chương 2: Số thực - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 45

Hãy biểu diễn các số thập phân sau đây dưới dạng số hữu tỉ: 12,3; 0,12; 5(3).

Xem chi tiết

Bài 1 trang 44

Làm tròn các số đến hàng chục:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 40

Hãy thay dấu bằng kí hiệu ∈ hoặc ∉ để có phát biểu đúng.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 35

a) Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 45

Hãy thay dấu ? bằng số thích hợp.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 44

Làm tròn các số sau đến hàng phần trăm

Xem chi tiết

Bài 2 trang 40

Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn các số thực sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 35

Hãy biểu diễn các số thập phân sau dưới dạng số hữu tỉ: 7,2; 0,25; 7,(2)

Xem chi tiết

Bài 3 trang 45

Tìm số vô tỉ trong các số sau:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 44

a) Cho biết x

Xem chi tiết

Bài 3 trang 40

Hãy cho biết tính đúng, sai của các khẳng định sau:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 35

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 45

Hãy tính:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 44

a) Hãy làm tròn

Xem chi tiết

Bài 4 trang 41

Hãy thay dấu ? bằng các số thích hợp:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 35

Tính

Xem chi tiết

Bài 5 trang 45

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 45

Dùng máy tính cầm tay để tính rồi làm tròn các số sau đến hàng phần nghìn:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 41

Tìm số đối của các số sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 35

Hãy thay dấu ? bằng các số thích hợp:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất