Bài tập cuối chương 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 45

Hãy biểu diễn các số thập phân sau đây dưới dạng số hữu tỉ: 12,3; 0,12; 5(3).

Xem chi tiết

Bài 2 trang 45

Hãy thay dấu ? bằng số thích hợp.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 45

Tìm số vô tỉ trong các số sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 45

Hãy tính:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 45

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 45

Tìm x, biết: (x + 9)^2 = 5

Xem chi tiết

Bài 7 trang 45

Tính đến ngày 25/04/2019, Hà Nội có tổng dân số là 8 053 663 người trong đó có 3 991 919 nam và 4 061 744 nữ (nguồn:https://hanoimoi.com.vn/tintuc/xahoi/). Hãy làm tròn các số đến hàng trăm.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 46

Tính giá trị làm tròn đến hàng đơn vị của biểu thức

Xem chi tiết

Bài 9 trang 46

Kết quả điểm môn Văn của bạn Thu trong học kì 2 như sau: Hệ số 1; 5; 8; Hệ số 2; 7; 9; Hệ số 3; 7. Hãy tính điểm trung bình môn Văn của Thu và làm tròn đến hàng phần mười.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 46

Làm tròn các số sau đây đến hàng trăm:

Xem chi tiết

Bài 11 trang 46

Dùng máy tính cầm tay tính và làm tròn các số sau đến hàng phần trăm:

Xem chi tiết

Bài 12 trang 46

Tính chu vi và diện tích một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 15,24m và chiều rộng là 9,4m rồi làm tròn đến hàng đơn vị.

Xem chi tiết