Bài 9 trang 87 SGK Hóa học 10


Đề bài

Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :

\(\begin{gathered}
a)KCl{O_3}\xrightarrow{{(1)}}{O_2}\xrightarrow{{(2)}}S{O_2}\xrightarrow{{(3)}}N{a_2}S{O_3} \hfill \\
b)S\xrightarrow{{(1)}}{H_2}S\xrightarrow{{(2)}}S{O_2}\xrightarrow{{(3)}}S{O_3}\xrightarrow{{(4)}}{H_2}S{O_4} \hfill \\
\end{gathered} \)

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a)

(1) 2КСlO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  2KCl + 3O2 ;        

(2)  S  + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) SO2

(3) SO2 + 2NaOH —> Na2SO3 + H2O

Phản ứng oxi hoá - khử là (1) và (2).

b)

(1) S + H2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) H2S ;         

(2) 2H2S + 3O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2SO2 + 2H2O

(3) 2SO2 + O2 \(\xrightarrow[{450 - {{500}^0}C}]{{{V_2}{O_5}}}\) 2SO3 ;        

(4) SO3 + H2O —> H2SO4

Phản ứng oxi hoá - khử là : (1); (2); (3).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.