Bài 9 trang 39 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Bình chọn:
3.2 trên 9 phiếu

Giải bài tập Bài 9 trang 39 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Một dây đồng có độ dài l1, đường kính tiết diện d1, điện trở \({R_1} = 12\Omega \). Một dây nhôm có điện trở R2, độ dài \({l_2} = 8{l_1}\), đường kính tiết diện \({d_2} = 2{d_1}\). Tìm R2.

Lời giải chi tiết

\({{{R_1}} \over {{R_2}}} = {{\rho .{{{l_1}} \over {{S_1}}}} \over {\rho .{{{l_2}} \over {{S_2}}}}} = {{{l_1}.{S_2}} \over {{l_2}.{S_1}}} = {{{l_1}.{{\pi d_2^2} \over 4}} \over {{l_2}.{{\pi d_1^2} \over 4}}} = {{{l_1}.d_2^2} \over {{l_2}.d_1^2}} = {{{l_1}.4d_1^2} \over {8{l_1}.4d_1^2}} = {1 \over 2}\)

Vậy điện trở \({R_2} = 2{R_1} = 24\,\,\left( \Omega  \right)\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 5: Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của một dây dẫn

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu