Bài 2 trang 39 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1


Giải bài tập Bài 2 trang 39 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Điện trở suất của một dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào của dây và phụ thuộc vào những yếu tố này như thế nào? Viết công thức tính điện trở của dây dẫn, nêu tên gọi và đơn vị của các đại lượng trong công thức.

 

Đường dây dẫn điện trong một gia đình có lõi bằng đồng, độ dài tổng cộng là 400m, tiết diện trung bình là 2mm2 (hình minh học H5.9). Hãy tìm điện trở tổng cộng của đường dây dẫn này?

Lời giải chi tiết

- Điện trở suất của dây dẫn phụ thuộc chiều dài, tiết diện và vật liệu làm nó.

- Công thức tính điện trở của dây dẫn: \(R = \rho .{l \over S}\)

Trong đó:

R là điện trở của dây \(\left( \Omega  \right)\)

\(\rho\) là điện trở suất \(\left( {\Omega .m} \right)\) : đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của vật liệu.

L là độ dài của dây (m)

S là tiết diện của dây (m2).

- Ta có tiết diện \(S = 2m{m^2} = {2.10^{ - 6}}{m^2}.\) Điện trở suất của đồng là \({\rho _1} = 1,{7.10^{ - 8}}\,\Omega .m\). Vậy điện trở tổng cộng là \(R = \rho .{l \over S} = 1,{7.10^{ - 8}}.{{400} \over {{{2.10}^{ - 6}}}} = 3,4\,\,\left( \Omega  \right)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí