Bài 5 trang 39 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9


Giải bài tập Bài 5 trang 39 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9

Đề bài

Một cuộn dây dẫn điện bằng đồng có độ dài l, tiết diện S, điện trở R.

a) Cho \(l = 120m,\,\,S = 1,5m{m^2}\). Tìm R.

b) Cho \(l = 400m,\,\,R = 3,4\Omega \). Tìm S.

c) Cho \(S = 0,4m{m^2},R = 6,8\Omega \). Tìm l.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu thức tính điện trở của dây dẫn: \[R = \rho \frac{l}{S}\]

Điện trở suất của đồng: \[\rho  = 1,{7.10^{ - 8}}(\Omega .m)\]

Lời giải chi tiết

a. Điện trở của dây dẫn:

\[R = \rho \frac{l}{S} = 1,{7.10^{ - 8}}.\frac{{120}}{{1,{{5.10}^{ - 6}}}} = 1,36(\Omega )\]

b. Tiết diện của dây dẫn:

\[R = \rho .\frac{l}{S} \Rightarrow S = \frac{{\rho .l}}{R} = \frac{{1,{{7.10}^{ - 8}}.400}}{{3,4}} = {2.10^{ - 6}}({m^2})\]

c. Chiều dài của dây dẫn:

\[R = \rho .\frac{l}{S} \Rightarrow l = \frac{{R.S}}{\rho } = \frac{{6,8.0,{{4.10}^{ - 6}}}}{{1,{{7.10}^{ - 8}}}} = 160(m)\]

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí