Bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1


So sánh:a) (-7) . (-5) với 0;b) (-17) . 5 với (-5) . (-2);c) (+19) . (+6) với (-17) . (-10).

Đề bài

So sánh: 

a) (-7) . (-5) với 0;

b) (-17) . 5 với (-5) . (-2);

c) (+19) . (+6) với (-17) . (-10).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý:

+) Tích của 2 số nguyên khác dấu thì kết quả là 1 số nguyên âm.

+) Tích của 2 số nguyên cùng dấu thì kết quả là 1 số nguyên dương.

Lời giải chi tiết

a) Cách 1: Tích \((-7).(-5)\) là tích của hai số nguyên cùng dấu nên kết quả là số dương. 

Do đó: \((-7).(-5) > 0\) 

Cách 2: \( (-7).(-5) = 35 > 0\)

b) Cách 1: \((-17).5\) là tích của hai số nguyên khác dấu nên kết quả là số âm (<0)

\((-5).(-2)\) là tích của hai số nguyên cùng dấu nên kết quả là số dương (> 0)

Do đó: \((-17).5 < (-5).(-2)\) 

Cách 2:  \((-17).5 = - 85;\) \((-5).(-2) = 10\)

Vì \(-85 < 10\) nên \((-17).5 < (-5).(-2)\)

c) \((+19).(+6) = 114;\) \((-17).(-10) = 170\)

Vì \(114 < 170\) nên \((+19).(+6) < (-17).(-10)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 244 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí