Bài 8 trang 60 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài tập Bài 8 trang 60 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Chứng minh rằng với một đoạn mạch gồm các dụng cụ điện mắc nối tiếp hoặc mắc song song thì công suất của đoạn mạch bằng tổng công suất điện của các dụng cụ điện trong mạch.

Lời giải chi tiết

Trường hợp 1: Các dụng cụ điện mắc nối tiếp

Công suất toàn mạch:

\(P = U.I = \left( {{U_1} + {U_2} + ...} \right)I \)

    \(= {U_1}{I_1} + {U_2}{I_2} + ... = {P_1} + {P_2} + ...\)

Trường hợp 2: Các dụng điện mắc song song

Công suất toàn mạch:

\(P = U.I = U\left( {{I_1} + {I_2} + ...} \right) \)

    \(= {U_1}{I_1} + {U_2}{I_2} + ... = {P_1} + {P_2} + ...\)

Vậy công suất toàn mạch bằng tổng công suất của các dụng cụ thành phần.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 8: Công và công suất của dòng điện