Bài 2 trang 59 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1


Giải bài tập Bài 2 trang 59 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Thế nào là: công của dòng điện trong một đoạn mạch, công suất điện của một đoạn mạch, công suất của một dụng cụ điện? Nêu công thức liên hệ giữa công và công suất điện.

Trên mỗi dụng cụ điện thường có ghi số vôn và số oát (ví dụ trên bóng đèn có ghi 220V – 14W). Các giá trị này có tên gọi là gì và có ý nghĩa như thế nào?

Trong cuộc sống, điện năng tiêu thụ của mạng điện gia đình được đo bằng cách nào và theo đơn vị nào?

Một bóng đèn huỳnh quang compact, trên có ghi 220V – 14W. Đèn hoạt động bình thường mỗi ngày trong thời gian 5h (hình minh họa H8.16). Tính lượng điện năng tiêu thụ của đèn trong một tháng (30 ngày) theo đơn vị kW.h.

Lời giải chi tiết

- Công của dòng điện là lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

- Công suất điện là số đo lượng điện năng tiêu thụ trong một đơn vi thời gian:

\(P = {A \over t}\)

Với A là công của dòng điện có đơn vị là Jun (J)

t là thời gian thực hiện công có đơn vị là giây (s)

P là công suất điện có đơn vị là oat (W)

- Các giá trị 220V – 14W là hiệu điện thế định mức và công suất định mức. Ý nghĩa là khi hiệu điện thế đặt vào bằng hiệu điện thế định mức thì dụng cụ đó hoạt động bình thường và có công suất điện bằng công suất định mức.

- Trong cuộc sống điện năng tiêu thụ của mạng điện gia đình được đo bằng công tơ điện theo đơn vị là kW.h.

- Thời gian: t = 5.30 = 150h.

Điện năng tiêu thụ: A = P.t = 14.150 = 2100 Wh = 2,1 kW.h

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí