Bài 5 trang 60 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải bài tập Bài 5 trang 60 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Có hai bóng đèn sợi đốt, đèn I: 6V – 4W, đèn II: 3V – 2W. Khi hai đèn sáng bình thường, cường độ dòng điện qua đèn I là I1, qua đèn II là I2. So sánh nào sau đây đúng?

A. \({I_1} = 2{I_2}\)

B. \({I_2} = 2{I_1}\)

C. \({I_2} = {I_1}\)

D. \({I_1} = 4{I_2}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{  & {I_1} = {{{P_1}} \over {{U_1}}} = {4 \over 6} = {2 \over 3}A  \cr  & {I_2} = {{{P_2}} \over {{U_2}}} = {2 \over 3}A  \cr  &  \Rightarrow {I_1} = {I_2} \cr} \)

Chọn C.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 8: Công và công suất của dòng điện