Bài 7 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Một quả cầu nhỏ khối lượng

Đề bài

Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10 -15kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bằng 4,8.10 -18C. Hai tấm kim loại cách nhau 2cm. Hãy tính hiệu điện thế đặt vào hai tấm dó. Lấy g = 10m/s2 

Lời giải chi tiết

Khi quả cầu nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại thì trọng lực tác dụng lên quả cầu cân bằng với lực điện.

\(\overrightarrow P + \overrightarrow F = 0 \Rightarrow P = F \Rightarrow mg = qE\)

\( \Rightarrow mg = q{U \over d}\)

\( \Rightarrow U = {{mgd} \over q} = {{3,{{06.10}^{ - 15}}{{.10.2.10}^{ - 2}}} \over {{{4,8.10}^{ - 18}}}} = 127,5(V)\)

 Loigiaihay.comBình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí