Bài 6 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Hiệu điện thế giữa hai điểm

Đề bài

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 1V. Một điện tích q = -1C di chuyển từ M đến N thì công của lực điện bằng bao nhiêu. Giải thích ý nghĩa của kết quả tính được.

Lời giải chi tiết

UMN =1(V)

q = -1(C)

Điện tích điểm chuyển từ M đến N thì công của lực điện là:

\(\;\;\;\;\;\;\;A{\rm{ }} = {\rm{ }}qU{\rm{ }} = {\rm{ }} - 1\left( J \right)\)

Ý nghĩa: Điện tích dương di chuyển từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp hơn. (Lực điện sinh công A > 0).

Điện tích âm di chuyển từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao hơn. (lực điện sinh công A < 0).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí