Bài 5 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Một êlectron chuyển động dọc

Đề bài

Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ diện trường E = 100 V/ m. Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300km/s. Hỏi êlectron chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không? Cho biết khối lượng êlectron m = 9,1.10-31kg.

Lời giải chi tiết

Lực điện trường tác dụng lên êlectron \(\overrightarrow F \) ngược hướng \(\overrightarrow E \) đóng vai trò lực cản.

Ta có:  \(\overrightarrow F = m\overrightarrow a \Leftrightarrow - qE = ma\)

\( \Rightarrow a = {{ - qE} \over m}\)

\(V - {V_o}^2 = 2aS\) 

Thay số \(0 - {V_0}^2 = 2aS \Rightarrow S = - {{{V_0}^2} \over {2a}} = {{m{V_0}^2} \over {2qE}}\).

\(S = {{9,{{1.10}^{ - 31}}.{{({{3.10}^5})}^2}} \over {2.1,{{6.10}^{ - 19}}.100}} = 0,0026(m)\)

Vậy \(S = 2,6\) (mm)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí