CHƯƠNG VII: MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG

Bình chọn:
4.8 trên 78 phiếu
Câu C1 trang 231 SGK Vật lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 231 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Lăng kính trong phòng thí nghiệm

Xem chi tiết
Bài 1 trang 233 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 233 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 233 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 233 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 233 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 3 trang 233 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Phát biểu nào dưới đây không chính xác?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 234 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 4 trang 234 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Khảo sát và vẽ

Xem chi tiết
Bài 5 trang 234 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 5 trang 234 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Một lăng kính

Xem chi tiết
Bài 6 trang 234 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 6 trang 234 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Khảo sát

Xem chi tiết
Bài 7 trang 234 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 7 trang 234 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Lăng kính

Xem chi tiết
Câu C1 trang 239 SGK Vật lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 239 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Quan sát

Xem chi tiết
Câu C2 trang 240 SGK Vật lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 240 SGK Vật lí 11 Nâng cao

tia sáng đi qua mạnh hơn?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem chi tiết
Bài 3 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 3 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem chi tiết
Bài 4  trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 4 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem chi tiết
Bài 5 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 5 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem chi tiết
Bài 6 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 6 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem chi tiết
Bài 7 trang 243 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 7 trang 243 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem chi tiết
Bài 8 trang 243 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 8 trang 243 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu phát biểu không chính xác

Xem chi tiết
Bài 9 trang 243 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 9 trang 243 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Cho một thấu kính

Xem chi tiết
Bài 10 trang 243 SGK Vật lí 11 Nâng cao Bài 10 trang 243 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chiếu một chùm sáng

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài