CHƯƠNG VII: MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG

Bình chọn:
4.8 trên 78 phiếu
Câu C1 trang 231 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Lăng kính trong phòng thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 1 trang 233 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 233 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 233 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Phát biểu nào dưới đây không chính xác?

Xem lời giải

Bài 4 trang 234 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Khảo sát và vẽ

Xem lời giải

Bài 5 trang 234 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Một lăng kính

Xem lời giải

Bài 6 trang 234 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Khảo sát

Xem lời giải

Bài 7 trang 234 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Lăng kính

Xem lời giải

Câu C1 trang 239 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Quan sát

Xem lời giải

Câu C2 trang 240 SGK Vật lí 11 Nâng cao

tia sáng đi qua mạnh hơn?

Xem lời giải

Bài 1 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem lời giải

Bài 3 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem lời giải

Bài 4 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem lời giải

Bài 5 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem lời giải

Bài 6 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem lời giải

Bài 7 trang 243 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng

Xem lời giải

Bài 8 trang 243 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu phát biểu không chính xác

Xem lời giải

Bài 9 trang 243 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Cho một thấu kính

Xem lời giải

Bài 10 trang 243 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chiếu một chùm sáng

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất