Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe

Bình chọn:
4.5 trên 67 phiếu