CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Bình chọn:
4.5 trên 51 phiếu
Câu C1 trang 184 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 184 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Khi đóng hay mở ngắt điện

Xem chi tiết
Câu C2 trang 185 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 185 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Từ thông qua diện tích

Xem chi tiết
Câu C3 trang 187 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C3 trang 187 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Ở thí nghiệm

Xem chi tiết
Câu C4 trang 187 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C4 trang 187 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Vẫn là thí nghiệm

Xem chi tiết
Bài 1 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem chi tiết
Bài 3 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 3 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 4 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một khung dây dẫn hình chữ nhật

Xem chi tiết
Bài 5 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 5 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một hình vuông cạnh 5cm

Xem chi tiết
Bài 6 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 6 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một khung dây phẳng

Xem chi tiết
Bài 7 trang 189 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 7 trang 189 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Khung dây MNPQ cứng

Xem chi tiết
Câu C1 trang 192 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 192 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một thanh dẫn điện MN

Xem chi tiết
Câu 1 bài 39 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu 1 bài 39 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một thanh dẫn điện dài 20cm

Xem chi tiết
Bài 3 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 3 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một thanh dẫn điện dài 20cm

Xem chi tiết
Bài 4 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 4 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một thanh dẫn diện tịnh tiến

Xem chi tiết
Bài 1 trang 196 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 196 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phát biểu sai.

Xem chi tiết
Câu C1 trang 197 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 197 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Sau khi đóng khóa K

Xem chi tiết
Câu C2 trang 198 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 198 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy thành lập công thức (41.2).

Xem chi tiết
Câu C3 trang 198 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C3 trang 198 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Có thể áp dụng công thức

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài