CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Bình chọn:
4.5 trên 51 phiếu
Câu C1 trang 184 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Khi đóng hay mở ngắt điện

Xem lời giải

Câu C2 trang 185 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Từ thông qua diện tích

Xem lời giải

Câu C3 trang 187 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Ở thí nghiệm

Xem lời giải

Câu C4 trang 187 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Vẫn là thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 1 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem lời giải

Bài 3 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem lời giải

Bài 4 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một khung dây dẫn hình chữ nhật

Xem lời giải

Bài 5 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một hình vuông cạnh 5cm

Xem lời giải

Bài 6 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một khung dây phẳng

Xem lời giải

Bài 7 trang 189 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Khung dây MNPQ cứng

Xem lời giải

Câu C1 trang 192 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một thanh dẫn điện MN

Xem lời giải

Câu 1 bài 39 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một thanh dẫn điện dài 20cm

Xem lời giải

Bài 3 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một thanh dẫn điện dài 20cm

Xem lời giải

Bài 4 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một thanh dẫn diện tịnh tiến

Xem lời giải

Bài 1 trang 196 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phát biểu sai.

Xem lời giải

Câu C1 trang 197 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Sau khi đóng khóa K

Xem lời giải

Câu C2 trang 198 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy thành lập công thức (41.2).

Xem lời giải

Câu C3 trang 198 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Có thể áp dụng công thức

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất