CHƯƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔl

Bình chọn:
4.7 trên 115 phiếu
Câu C1 trang 48 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 48 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Nêu các tác dụng

Xem chi tiết
Câu C2 trang 48 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 48 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Nối hai đầu bóng đèn

Xem chi tiết
Câu C3 trang 49 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C3 trang 49 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy nêu quy tắc dùng ampe kế.

Xem chi tiết
Câu C4trang 49 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C4trang 49 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Trình bày

Xem chi tiết
Câu C5 trang 49 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C5 trang 49 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Viết công thức tính

Xem chi tiết
Bài 1 trang 51 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 51 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 52 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 52 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 52 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 3 trang 52 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Tính số êlectron

Xem chi tiết
Câu C1 trang 53 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 53 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy giải thích

Xem chi tiết
Bài 1 trang 56 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 56 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phát biểu đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 56 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 56 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phát biểu đúng.

Xem chi tiết
Câu C1 trang 58 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 58 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Nêu nguyên tắc

Xem chi tiết
Câu C2 trang 60 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 60 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy kể tên

Xem chi tiết
Câu C3 trang 61 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C3 trang 61 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy tìm công thức

Xem chi tiết
Câu C4 trang 61 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C4 trang 61 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy chứng minh công thức (12.15).

Xem chi tiết
Bài 1 trang 62 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 62 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 63 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 63 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Tổ hợp các đơn vị

Xem chi tiết
Bài 3 trang 63 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 3 trang 63 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hai bóng đèn có công suất

Xem chi tiết
Bài 4 trang 63 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 4 trang 63 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hai bóng đèn có các hiệu điện

Xem chi tiết
Bài 5 trang 63 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 5 trang 63 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Để bóng đèn loại

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài