Bài 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế

Bình chọn:
4.5 trên 66 phiếu
Câu C1 trang 19 SGK Vật Lí 11 Nâng cao.

Vì sao người ta nói trường hấp dẫn và điện trường đều là những trường thế?

Xem lời giải

Câu C2 trang 19 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chứng tỏ rằng (4.1 SGK) cũng đúng cả trong trường hợp q < 0

Xem lời giải

Câu C3 trang 21 SGK Vật Lí 11 Nâng cao.

Hiệu điện thế giữa hai điểm có phụ thuộc việc chọn mốc tính điện thế

Xem lời giải

Câu C4 trang 21 SGK Vật Lí 11 Nâng cao.

Muốn đo điện thế của vật A,

Xem lời giải

Bài 1 trang 22 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem lời giải

Câu C5 trang 22 SGK Vật Lí 11 Nâng cao 5.

Dựa vào công thức

Xem lời giải

Bài 3 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một điện tích q chuyển động từ điểm M đến

Xem lời giải

Bài 4 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hai tấm kim loại phẳng rộng đặt song song, cách

Xem lời giải

Bài 5 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một êlectron chuyển động dọc

Xem lời giải

Bài 6 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hiệu điện thế giữa hai điểm

Xem lời giải

Bài 7 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một quả cầu nhỏ khối lượng

Xem lời giải

Bài 8 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một quả cầu khối lượng

Xem lời giải