CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Câu C1 trang 107 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 107 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Khảo sát chỉ tiết cho thấy

Xem chi tiết
Câu C1 trang 92 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 92 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Nêu nhận xét về sự thay đổi của điện trở của cột thủy ngân ở lân cận nhiệt độ 4K.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 93 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 93 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Câu nào dưới đây nói về hiện tượng nhiệt điện là không đúng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 93 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 93 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng.

Xem chi tiết
Câu C1 trang 96 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 96 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Mô tả rõ hơn chuyển động của ion

Xem chi tiết
Câu C2 trang 97 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 97 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Dựa vào lập luận ở mục hai

Xem chi tiết
Bài 1 trang 100 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 100 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phát biểu đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 100 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 100 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 100 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 3 trang 100 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chiều dày của lớp

Xem chi tiết
Câu C1 trang 102 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 102 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Nếu ban đầu chưa nối điện cực

Xem chi tiết
Câu C2 trang 102 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 102 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Theo dự đoán của bạn

Xem chi tiết
Câu C3 trang 103 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C3 trang 103 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Đồ thị ở hình

Xem chi tiết
Câu C4 trang 103 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C4 trang 103 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Tại sao

Xem chi tiết
Bài 1 trang 105 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 105 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phát biểu đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 105 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 105 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng.

Xem chi tiết
Câu C2 trang 107 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 107 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Giải thích

Xem chi tiết
Câu C3 trang 108 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C3 trang 108 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Tại lúc cố sét mặt đất

Xem chi tiết
Câu C4 trang 108 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C4 trang 108 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Giải thích

Xem chi tiết
Câu C5 trang 109 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C5 trang 109 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Theo bạn, muốn tạo ra hồ quang điện tại sao

Xem chi tiết
Bài 1 trang 111 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 111 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài