CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Câu C1 trang 107 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Khảo sát chỉ tiết cho thấy

Xem lời giải

Câu C1 trang 88 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Làm thí nghiệm khảo sát

Xem lời giải

Câu C2 trang 89 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Muốn làm một dây dẫn

Xem lời giải

Bài 1 trang 90 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Câu nào sai?

Xem lời giải

Bài 2 trang 90 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Câu nào đúng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một sợi dây đồng có điện trở

Xem lời giải

Câu C3 trang 90 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy giải thích tại sao

Xem lời giải

Câu C1 trang 92 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Nêu nhận xét về sự thay đổi của điện trở của cột thủy ngân ở lân cận nhiệt độ 4K.

Xem lời giải

Bài 1 trang 93 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Câu nào dưới đây nói về hiện tượng nhiệt điện là không đúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 93 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng.

Xem lời giải

Câu C1 trang 96 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Mô tả rõ hơn chuyển động của ion

Xem lời giải

Câu C2 trang 97 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Dựa vào lập luận ở mục hai

Xem lời giải

Bài 1 trang 100 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phát biểu đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 100 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chiều dày của lớp

Xem lời giải

Câu C1 trang 102 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Nếu ban đầu chưa nối điện cực

Xem lời giải

Câu C2 trang 102 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Theo dự đoán của bạn

Xem lời giải

Câu C3 trang 103 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Đồ thị ở hình

Xem lời giải

Câu C4 trang 103 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Tại sao

Xem lời giải

Bài 1 trang 105 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phát biểu đúng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất