CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG

Bình chọn:
4.5 trên 86 phiếu
Câu C1 trang 137 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Giải câu C1 trang 137 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Hãy chỉ ra các cực của các nam châm trong hình 26.4

Xem lời giải

Câu C2 trang 137 Vật lí 11 Nâng cao

Giải câu C2 trang 137 Vật lí 11 Nâng cao. Coi kim nam châm trong các thí nghiệm ...

Xem lời giải

Câu C3 trang 139 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Giải câu C3 trang 139 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Có thể coi các "đường mạt sắt" trong từ phổ ở hình 26.6 là các đường sức từ được không?

Xem lời giải

Bài 1 trang 140 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn câu sai.

Xem lời giải

Bài 2 trang 140 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy chỉ ra đúng, sai trong các câu sau.

Xem lời giải

Câu C1 trang 142 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Giải câu C1 trang 142 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Hãy nêu một cách phát biểu khác về phương của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện.

Xem lời giải

Bài 1 trang 142 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 143 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Câu C1 trang 145 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Dựa vào các số liệu

Xem lời giải

Bài 1 trang 146 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn câu sai.

Xem lời giải

Bài 2 trang 147 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 147 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Gập đôi đoạn dây dẫn Gập đôi đoạn dây dẫn

Xem lời giải

Bài 4 trang 147 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt

Xem lời giải

Bài 5 trang 147 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Đoạn dòng diện

Xem lời giải

Câu C1 trang 149 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Giả sử đã biết chiều

Xem lời giải

Câu C2 trang 150 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Giả sử đã biết chiều

Xem lời giải

Bài 1 trang 151 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 151 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 151 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Cho dòng điện cường độ

Xem lời giải

Bài 4 trang 151 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Tại tâm của một dòng điện

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất