Bài 2 trang 22 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Chọn phương án đúng.

Đề bài

Chọn phương án đúng.

Cho ba điểm M, N, P trong một điện trường đều. MN = 1cm ; NP=3cm; UMN = 1V; UMP = 2V. Gọi cường độ điện trường tại M, N, P là EM, EN, EP.

A.\({E_N} > {E_M}\)                                   B.\(Ep = 2{E_N}\)

C.\(Ep = 3{E_N}\)                                  D. \(Ep = {E_N}\)

Lời giải chi tiết

D là phương án đúng:  vì là điện trường đều.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí