Bài 6 trang 39 SGK Sinh học 10


Nêu các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực.

Đề bài

Nêu các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh về các thành phần tế bào: nhân, thành tế bào, bào quan, vỏ nhầy...

Lời giải chi tiết

Điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:

  Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực
Thành tế bào, vỏ nhày, lông, roi

không có vỏ nhầy, lông, roi (trừ tinh trùng)

Thành tế bào bằng Xenlulôzơ (Ở tế bào thực vật), hoặc kitin (ở tế bào nấm) hoặc có chất nền ngoại bào (ở tế bào động vật).


Nhân Là vùng nhân chứa ADN, chưa có màng bao bọc. Có màng bao bọc, bên trong chứa dịch nhân, nhân con và chất nhiễm sắc. Trên màng có nhiều lỗ nhỏ.
Tế bào chất Không có hệ thống nội màng, không có khung tế bào và không có bào quan có màng bao bọc. Có hệ thống nội màng, có khung tế bào và bào quan có màng bao bọc.
Bào quan Ribôxôm Đa dạng: ribôxôm, lưới nội chất, thể gôngi, ty thể, lục lạp…
 
Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí