Bài 6 trang 159 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập bài 6 trang 159 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Đường dây dẫn điện làm bằng đồng có điện trở \(R = 5\,\Omega\). Chiều dài tổng cộng của đường dây là \(l = 100\,km\). Khối lượng riêng của đồng là \(D = 8900\,kg/{m^3}\). Hãy tìm đường kính tiết diện của dây dẫn. Cho rằng giá kim loại đồng nguyên liệu là 150 000 đồng/ kg.

Lời giải chi tiết

Từ công thức tính điện trở:

\(R = \rho {l \over S} = \rho {l \over {{{\pi {d^2}} \over 4}}} = \rho {{l.4} \over {\pi {d^2}}}\)\( \to d = \sqrt {{{\rho .l.4} \over {\pi .R}}}  = 0,02\,\,\left( m \right) = 2\,\,\left( {cm} \right)\)

Tiết diện \(S = 3,{4.10^{ - 4}}\,\,{m^2}\)

Thể tích của dây là \(V = S.l = 3,{4.10^{ - 4}}{.100.10^3} = 34\,{m^3}\)

Khối lượng dây: \(m = D.V = 8900.34 = 302600\,kg\).

Tiền dây là: \(302600.150000 = {45.10^9}\) (đồng) = 45 tỉ đồng.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 23 : Bài tập tổng hợp phần điện từ học