Bài 5 trang 159 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1


Giải bài tập bài 5 trang 159 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Người ta dùng một máy biến thế để làm tăng hiệu điện thế ở đầu đường dây dẫn điện nêu trong câu 4 lên đến giá trị U’ = 250 000 V. Tính tỉ số mới \({{\Delta P} \over P}\,\,\left( \%  \right)\).

Lời giải chi tiết

Khi tăng hiệu điện thế lên U’ = 250 000 V thì hao phí là:

\(\Delta P = {{R.{P^2}} \over {{U^2}}} = {{5.{{\left( {{{100.10}^6}} \right)}^2}} \over {{{250000}^2}}} = {80.10^4}\,\,\left( {\rm{W}} \right)\)

Tỉ số: \({{\Delta P} \over P} = {{{{80.10}^4}} \over {{{100.10}^6}}}.100\%  = 0,8\%\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí