Bài 4 trang 51 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 4 trang 51 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Trong các chất có công thức hóa học sau, công thức nào đúng, công thức nào sai. Nếu sai, hãy viết lại cho đúng: CO, C2O, KO, Na2O, FeO, CaSO4, AlSO4, P2O5, NaCO3.

Lời giải chi tiết

Các công thức đúng là: CO, Na2O, FeO, CaSO4, P2O5.

Các công thức sai là: C2O, KO, AlSO4, NaCO3

Sửa lại như sau: CO2, K2O, Al2(SO4)3, Na2CO3.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí