Bài 2 trang 51 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Đề bài

Hãy xác định hóa trị của các nguyên tố:

a) Lưu huỳnh trong các hợp chất: H2S, SO.

b) Nitơ trong các hợp chất sau: NH3, NO, NO2, N2O5

Lời giải chi tiết

a) H2S

Gọi b là hóa trị của nguyên tố S

Công thức hóa học: \(\mathop {{H_2}}\limits^I \mathop S\limits^b \)

Theo quy tắc hóa trị: \(2.I = 1.b \Rightarrow b = II\)

Vậy hóa trị của S trong H2S  là II.

SO2

Gọi a là hóa trị của nguyên tố S

Công thức hóa học: \(\mathop S\limits^a \mathop {{O_2}}\limits^{II} \)

Theo quy tắc hóa trị: \(1.a = 2.II \Rightarrow a = IV\)

Vậy hóa trị của S trong SOlà IV.

NH3

Gọi a là hóa trị của nguyên tố N

Công thức hóa học: \(\mathop N\limits^a \mathop {{H_3}}\limits^I \)

Theo quy tắc hóa trị: \(1.a = 3.I \Rightarrow a = III\)

Vậy hóa trị của N trong NHlà III.

NO

Gọi a là hóa trị của nguyên tố N

Công thức hóa học: \(\mathop N\limits^a \mathop O\limits^{II} \)

Theo quy tắc hóa trị: \(1.a = 1.II \Rightarrow a = II\)

Vậy hóa trị của N trong NO  là II.

NO2

 Gọi a là hóa trị của nguyên tố N

Công thức hóa học: \(\mathop N\limits^a \mathop {{O_2}}\limits^{II} \)

Theo quy tắc hóa trị: \(1.a = 2.II \Rightarrow a = IV\)

Vậy hóa trị của N trong NOlà IV.

N2O5

Gọi a là hóa trị của nguyên tố N

Công thức hóa học: \(\mathop {{N_2}}\limits^a \mathop {{O_5}}\limits^{II} \)

Theo quy tắc hóa trị: \(2.a = 5.II \Rightarrow a = V\)

Vậy hóa trị của N trong N2Olà V.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.