Bài 2 trang 51 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 2 trang 51 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Hãy xác định hóa trị của các nguyên tố:

a) Lưu huỳnh trong các hợp chất: H2S, SO.

b) Nitơ trong các hợp chất sau: NH3, NO, NO2, N2O5

Lời giải chi tiết

a) H2S

Gọi b là hóa trị của nguyên tố S

Công thức hóa học: \(\mathop {{H_2}}\limits^I \mathop S\limits^b \)

Theo quy tắc hóa trị: \(2.I = 1.b \Rightarrow b = II\)

Vậy hóa trị của S trong H2S  là II.

SO2

Gọi a là hóa trị của nguyên tố S

Công thức hóa học: \(\mathop S\limits^a \mathop {{O_2}}\limits^{II} \)

Theo quy tắc hóa trị: \(1.a = 2.II \Rightarrow a = IV\)

Vậy hóa trị của S trong SOlà IV.

NH3

Gọi a là hóa trị của nguyên tố N

Công thức hóa học: \(\mathop N\limits^a \mathop {{H_3}}\limits^I \)

Theo quy tắc hóa trị: \(1.a = 3.I \Rightarrow a = III\)

Vậy hóa trị của N trong NHlà III.

NO

Gọi a là hóa trị của nguyên tố N

Công thức hóa học: \(\mathop N\limits^a \mathop O\limits^{II} \)

Theo quy tắc hóa trị: \(1.a = 1.II \Rightarrow a = II\)

Vậy hóa trị của N trong NO  là II.

NO2

 Gọi a là hóa trị của nguyên tố N

Công thức hóa học: \(\mathop N\limits^a \mathop {{O_2}}\limits^{II} \)

Theo quy tắc hóa trị: \(1.a = 2.II \Rightarrow a = IV\)

Vậy hóa trị của N trong NOlà IV.

N2O5

Gọi a là hóa trị của nguyên tố N

Công thức hóa học: \(\mathop {{N_2}}\limits^a \mathop {{O_5}}\limits^{II} \)

Theo quy tắc hóa trị: \(2.a = 5.II \Rightarrow a = V\)

Vậy hóa trị của N trong N2Olà V.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài