Bài 1 trang 52 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 1 trang 52 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Lập công thức hóa học của các nguyên tố sau với hiđro:

a) S(II)                  b) N(III)                     c) C(IV)                     d) P(III)

Lời giải chi tiết

a) Công thức hóa học giữa S và H có dạng: \(\mathop {{S_x}}\limits^{II} \mathop {{H_y}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(x.II = y.I \Rightarrow {x \over y} = {I \over {II}} = {1 \over 2}\)

Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 1 \hfill \cr  y = 2 \hfill \cr}  \right.\)

Công thức hóa học của hợp chất là SH2 hay H2S.

Cách khác:

H hóa trị I, S hóa trị II \( \Rightarrow \) Công thức hóa học giữa H và S là: H2S.

b) Công thức hóa học giữa N và H có dạng: \(\mathop {{N_x}}\limits^{III} \mathop {{H_y}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(x.III = y.I \Rightarrow {x \over y} = {I \over {III}} = {1 \over 3}\)

Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 1 \hfill \cr  y = 3 \hfill \cr}  \right.\)

Công thức hóa học của hợp chất là NH3.

Cách khác:

H hóa trị I, N hóa trị III\( \Rightarrow \) Công thức hóa học giữa H và N là: NH3.

c) Công thức hóa học giữa C và H có dạng: \(\mathop {{C_x}}\limits^{IV} \mathop {{H_y}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(x.IV = y.I \Rightarrow {x \over y} = {I \over {IV}} = {1 \over 4}\)

Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 1 \hfill \cr  y = 4 \hfill \cr}  \right.\)

Công thức hóa học của hợp chất là CH4.

Cách khác:

H hóa trị I, C hóa trị IV\( \Rightarrow \) Công thức hóa học giữa H và C là: CH4.

d) Công thức hóa học giữa P và H có dạng: \(\mathop {{P_x}}\limits^{III} \mathop {{H_y}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(x.III = y.I \Rightarrow {x \over y} = {I \over {III}} = {1 \over 3}\)

Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 1 \hfill \cr  y = 3 \hfill \cr}  \right.\)

Công thức hóa học của hợp chất là PH3.

Cách khác:

H hóa trị I, P hóa trị III\( \Rightarrow \) Công thức hóa học giữa H và P là: PH3.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài