Bài 3 trang 51 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 3 trang 51 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Hãy xác định hóa trị:

a) Nguyên tố Fe trong hợp chất FeSO4, biết nhóm SO4 có hóa trị II.

b) Nhóm nguyên tử (CO3) trong hợp chất CaCO3 biết Ca có hóa trị II.

Lời giải chi tiết

a) Gọi a là hóa trị của Fe

Công thức hóa học: \(\mathop {Fe}\limits^a \mathop {S{O_4}}\limits^{II} \)

Theo quy tắc hóa trị: \(1.a = 1.II \Rightarrow a = II\)

Vậy hóa trị của Fe trong FeSOlà II.

b) Gọi b là hóa trị của nhóm nguyên tử CO3

Công thức hóa học: \(\mathop {Ca}\limits^{II} \mathop {C{O_3}}\limits^b \)

Theo quy tắc hóa trị: \(1.II = 1.b \Rightarrow b = II\)

Vậy hóa trị của nhóm nguyên tử  CO3 trong CaCOlà II.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí