Bài 17 trang 114 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 103 phiếu

Giải bài 17 trang 114 SGK Toán 7 tập 1. Trên mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Đề bài

Trên mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác. 

Lời giải chi tiết

*  Hình 68.

Xét ∆ABC và ∆ABD có:

 +) AB cạnh chung

 +) AC= AD (gt)

 +) BC=BD(gt)

\( \Rightarrow \) ∆ABC= ∆ABD (c.c.c)
* Hình 69. 

Xét ∆MNQ và ∆QPM có: 

+)  MN = QP (gt)

+) NQ = PM (gt)

+) MQ cạnh chung

\( \Rightarrow \) ∆MNQ = ∆QPM (c.c.c)

* Hình 70,

Xét ∆EHI và ∆IKE có: 

+) EH = IK (gt)

+) HI = KE (gt)

+) EI cạnh chung

\( \Rightarrow \) ∆EHI = ∆IKE (c.c.c)

Xét ∆EHK và ∆IKH có:

+) EH = IK (gt)

+) EK = IH (gt)

+) HK cạnh chung

\( \Rightarrow \) ∆EHK = ∆IKH(c.c.c)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan