Bài 14 trang 20 SGK Toán 7 tập 2


Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9.

Đề bài

Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9.

(Xem lại bài tập 9 tại đây

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Áp dụng công thức:

\(\overline{X} = \dfrac{x_{1}n_{1}+ x_{2}n_{2}+ x_{3}n_{3}+ ... + x_{k}n_{k}}{N}\)

Trong đó:

\({x_1},{\text{ }}{x_2},{\text{ }} \ldots ,{\text{ }}{x_k}\) là \(k\) giá trị khác nhau của dấu hiệu \(X\).

\({n_1},{\text{ }}{n_2},{\text{ }} \ldots ,{\text{ }}{n_k}\) là tần số tương ứng.

\(N\) là số các giá trị.

\(\overline{X}\) là số trung bình của dấu hiệu \(X\).

Lời giải chi tiết

Bảng "tần số" ở bài tập 9 viết theo cột:

Vậy số trung bình cộng \(\overline{X}\) là: \(\overline{X}=\dfrac{254}{35} \approx 7,26 \) .

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 327 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí