Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Đề bài

Thời gian hoàn thành một loại sản phẩm của 30 công nhân (tính bằng phút) được cho bởi bảng sau:

Thời gian (x)

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

1

1

3

5

8

8

3

1

N = 30

a) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và rút ra nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Số trung bình cộng:\(\mathop X\limits^{\_\_}  = \frac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + {x_3}{n_3} + ... + {x_k}{n_k}}}{N}\)

\({x_1},{x_2},...,{x_k}\)là các giá trị khác nhau của dấu hiệu X

\({n_1},{n_2},...,{n_k}\) là các tần số tương ứng

X là số các giá trị

-Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số, kí hiệu là Mo

-Biểu đồ đoạn thẳng:

+Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n(độ dài đơn vị trên 2 trục có thể khác nhau)

+Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó(giá trị viết trước, tần số viết sau)

+Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ

Lời giải chi tiết

a) Số trung bình cộng:

\(\overline {\rm{X}}  = {{3.1 + 4.1 + 5.3 + 6.5 + 7.8 + 8.8 + 9.3 + 10.1} \over {30}}\)\(\; = {{209} \over {30}} \approx 7.\)

 Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 7;M_0=8.\)

b) Biểu đồ:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí