Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7


Đề bài

Trong một tổ dân phố có 40 gia đình, số con của mỗi gia đình được ghi lại ở bảng sau:

Số con của mỗi gia đình

0

1

2

3

4

5

6

 

Tần số (n)

3

9

17

6

2

2

1

N = 40

a) Tính số con trung bình của mỗi gia đình.

b) Tìm mốt của dấu hiệu. Tìm đơn vị điều tra.

c) Có bao nhiêu gia đình không có con?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số trung bình cộng:\(\mathop X\limits^{\_\_}  = \frac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + {x_3}{n_3} + ... + {x_k}{n_k}}}{N}\)

\({x_1},{x_2},...,{x_k}\)là các giá trị khác nhau của dấu hiệu X

\({n_1},{n_2},...,{n_k}\) là các tần số tương ứng

X là số các giá trị

-Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số, kí hiệu là Mo

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Số con trung bình của mỗi gia đình:

\(\overline {\rm{X}}  = {{1.9 + 2.17 + 3.6 + 4.2 + 5.2 + 6.1} \over {40}} = {{85} \over {40}} \approx 2,1.\)

b) Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 2.\)

    Đơn vị điều tra: Mỗi gia đình.

c) Có ba gia đình không có con.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.