Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Đề bài

 Điều tra khối lượng bánh (tính bằng gam) trong mỗi gói của một thùng bánh ngọt người ta ghi lại như sau:

Giá trị (x)

100

120

140

150

160

 

Tần số (n)

5

9

4

4

2

N = 24

a) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Số trung bình cộng:\(\mathop X\limits^{\_\_}  = \frac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + {x_3}{n_3} + ... + {x_k}{n_k}}}{N}\)

\({x_1},{x_2},...,{x_k}\)là các giá trị khác nhau của dấu hiệu X

\({n_1},{n_2},...,{n_k}\) là các tần số tương ứng

X là số các giá trị

-Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số, kí hiệu là Mo

-Biểu đồ đoạn thẳng:

+Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n(độ dài đơn vị trên 2 trục có thể khác nhau)

+Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó(giá trị viết trước, tần số viết sau)

+Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ

Lời giải chi tiết

Số trung bình cộng:

\(\overline {\rm{X}}  = {{100.5 + 120.9 + 140.4 + 150.4 + 160.2} \over {24}} \)\(\;= {{3060} \over {24}} = 127,5.\)

Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 120.\)

b) Biểu đồ:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí