Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7


Đề bài

Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:

4

9

6

7

6

8

10

10

9

6

9

9

9

5

9

6

8

9

9

8

8

7

9

10

4

8

7

9

10

7

7

7

9

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Sĩ số học sinh lớp 7A là bao nhiêu?

b) Lập bảng tần số và rút ra nhận xét.

c) Tính số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

- Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra

-Tần số của một giá trị: số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.

-Bảng tần số thường được lập như sau

+Vẽ khung hình chữ nhật gồm 2 dòng

+Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần

+Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó

Ta cũng có thể lập bảng tần số theo hàng dọc

Số trung bình cộng:\(\mathop X\limits^{\_\_}  = \frac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + {x_3}{n_3} + ... + {x_k}{n_k}}}{N}\)

\({x_1},{x_2},...,{x_k}\)là các giá trị khác nhau của dấu hiệu X

\({n_1},{n_2},...,{n_k}\) là các tần số tương ứng

X là số các giá trị

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu là: “Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7A”. Sĩ số học sinh: 33.

b) Lập bảng tần số:

Điểm số (x)

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

2

1

4

6

5

11

4

\(N = 33\)

 

Nhận xét:

                Số các giá trị: 33.

                Số các giá trị khác nhau: 7, đó là: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

                Giá trị lớn nhất: 10.

                Giá trị nhỏ nhất: 4.

                Giá trị có tần số lớn nhất: 9.

                Giá trị có tần số nhỏ nhất: 5.

                Điểm chủ yếu là 9 chiểm \({{11} \over {33}} \approx 33,33.\)

c) Số trung bình công:

\(\overline {\rm{X}}  = {{4.2 + 5.1 + 6.4 + 7.6 + 8.5 + 9.11 + 10.4} \over {33}} = {{258} \over {33}} \approx 7,8.\)

    Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 9.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.