Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7


Đề bài

Điểm kiểm tra môn Toán (học kỳ I) của một lớp 7 được cho ở bảng sau:

Giá trị (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

0

0

1

2

2

3

3

9

12

11

2

N = 45

 a) Tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu.

b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Số trung bình cộng:\(\mathop X\limits^{\_\_}  = \frac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + {x_3}{n_3} + ... + {x_k}{n_k}}}{N}\)

\({x_1},{x_2},...,{x_k}\)là các giá trị khác nhau của dấu hiệu X

\({n_1},{n_2},...,{n_k}\) là các tần số tương ứng

X là số các giá trị

-Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số, kí hiệu là Mo

-Biểu đồ đoạn thẳng:

+Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n(độ dài đơn vị trên 2 trục có thể khác nhau)

+Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó(giá trị viết trước, tần số viết sau)

+Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ

Lời giải chi tiết

a) Số con trung bình cộng:

\(\overline {\rm{X}}  = {{2.1 + 3.2 + 4.2 + 5.3 + 6.3 + 7.9 + 8.12 + 9.11 + 10.2} \over {45}} \)\(\;= {{327} \over {45}}\)\(\; \approx 7,3.\)

    Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 8.\)

    Đơn vị điều tra: Mỗi gia đình.

b) Vẽ biểu đồ:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.