Bài 19 trang 22 SGK Toán 7 tập 2


Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu giáo

Đề bài

Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của \(120\) em của một trường mẫu giáo ở thành phố A được ghi lại trong bảng \(27\):

 

Hãy tính số trung bình cộng (có thể sử dụng máy tình bỏ túi).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Lập bảng tần số.

- Tìm số trung bình cộng theo công thức: 

\(\overline{X} = \dfrac{x_{1}n_{1}+ x_{2}n_{2}+ x_{3}n_{3}+ ... + x_{k}n_{k}}{N}\)

Trong đó:

\({x_1},{\text{ }}{x_2},{\text{ }} \ldots ,{\text{ }}{x_k}\) là \(k\) giá trị khác nhau của dấu hiệu \(X\).

\({n_1},{\text{ }}{n_2},{\text{ }} \ldots ,{\text{ }}{n_k}\) là tần số tương ứng.

\(N\) là số các giá trị.

\(\overline{X}\) là số trung bình của dấu hiệu \(X\).

Lời giải chi tiết

Bảng tần số về số cân nặng của \(120\) em của \(1\) trường mẫu giáo

Số trung bình cộng là 

    \(\overline{X} = \dfrac{2243,5}{120} \approx 18,7 (kg) \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 269 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí