Bài 9 trang 12 SGK Toán 7 tập 2


Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh

Đề bài

Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của \(35\) học sinh được ghi trong bảng \(14\):

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhận biết dấu hiệu điều tra dựa vào đề bài.

- Quan sát bảng số liệu xem có những giá trị nào của dấu hiệu.

- Đếm xem mỗi giá trị xuất hiện bao nhiêu lần để tìm tần số, từ đó lập được bảng tần số và rút ra được các nhận xét.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: Thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh.

    Số các giá trị của dấu hiệu là: \(35\).

b) Bảng "tần số"

Nhận xét

- Thời gian giải \(1\) bài toán của \(35\) học sinh chỉ nhận \(8\) giá trị khác nhau.

- Học sinh giải bài nhanh nhất hết \(3\) phút (có \(1\) học sinh)

- Học sinh giải chậm nhất hết \(10\) phút (có 5 học sinh)

- Thời gian giải xong bài toán chủ yếu là \(8\) phút (có 11 học sinh)

- Số bạn học sinh giải toán trong vòng 4 phút, 5 phút, 9 phút là bằng nhau: 3 học sinh 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 294 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí