Bài 7 trang 11 SGK Toán 7 tập 2


Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng

Đề bài

Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng được ghi lại ở bảng 12:

 

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét (số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào chủ yếu).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhận biết dấu hiệu điều tra dựa vào đề bài.

- Quan sát bảng số liệu xem có những giá trị nào của dấu hiệu, giá trị nào lớn nhất, giá trị nào nhỏ nhất.

- Đếm xem mỗi giá trị xuất hiện bao nhiêu lần để tìm tần số, từ đó lập được bảng tần số và rút ra được các nhận xét.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: Tuổi nghề của công nhân trong một phân xưởng. Số các giá trị: \(25\).

b) Bảng tần số về tuổi nghề:

Nhận xét:

  • Số các giá trị của dấu hiệu: \(25\).
  • Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu: \(10\).
  • Tuổi nghề cao nhất là \(10\), tuổi nghề thấp nhất là \(1\).
  • Có nhiều công nhân có tuổi nghề là 4 năm nhất ( 6 công nhân).
  • Tuổi nghề chủ yếu của các công nhân trong phân xưởng đó là: \(4\) năm và \(7\) năm. 

Bình chọn:
4.5 trên 418 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí