Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7


Đề bài

Thời gian giải một bài toán của một nhóm học sinh được ghi lại ở bảng sau:

5

7

10

9

4

7

9

8

10

\(9\)

7

9

8

5

9

6

8

10

8

10

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

 b) Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra?

c) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

- Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra

-Tần số của một giá trị: số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.

-Bảng tần số thường được lập như sau

+Vẽ khung hình chữ nhật gồm 2 dòng

+Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần

+Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó

Ta cũng có thể lập bảng tần số theo hàng dọc

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu là: “Thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh”.

b) Có 20 học sinh làm bài.

c) Lập bảng “tần số”.

Giá trị (x)

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

1

2

1

3

4

5

4

\(N = 20\)


Nhận xét:

Số các giá trị của dấu hiệu: 20.

Các giá trị khác nhau: 7, đó là: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Giá trị lớn nhất: 10.

Giá trị nhỏ nhất: 4.

Giá trị có tần số lớn nhất: 9.

Số học sinh giải bài toán trong khoảng từ 8 đến 10 phút chiếm phần lớn chiếm \({{13} \over {20}} = 65\% .\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.