Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Đề bài

Thời gian giải một bài toán của một nhóm học sinh được ghi lại ở bảng sau:

5

7

10

9

4

7

9

8

10

\(9\)

7

9

8

5

9

6

8

10

8

10

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

 b) Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra?

c) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu là: “Thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh”.

b) Có 20 học sinh làm bài.

c) Lập bảng “tần số”.

Giá trị (x)

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

1

2

1

3

4

5

4

\(N = 20\)


Nhận xét:

Số các giá trị của dấu hiệu: 20.

Các giá trị khác nhau: 7, đó là: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Giá trị lớn nhất: 10.

Giá trị nhỏ nhất: 4.

Giá trị có tần số lớn nhất: 9.

Số học sinh giải bài toán trong khoảng từ 8 đến 10 phút chiếm phần lớn chiếm \({{13} \over {20}} = 65\% .\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài