Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Đề bài

Điểm bài kiểm tra môn Toán của học sinh một lớp 7 được ghi lại như sau:

9

6

2

8

5

7

4

7

2

5

7

5

8

9

6

8

6

5

8

6

7

8

7

7

4

9

5

2

9

5

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu.

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

- Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra

Tần số của một giá trị: số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.

- Bảng tần số thường được lập như sau:

+Vẽ khung hình chữ nhật gồm 2 dòng

+Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần

+Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó

Ta cũng có thể lập bảng tần số theo hàng dọc

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu là: Điểm bài kiểm tra môn Toán của học sinh một lớp 7.

    Số các giá trị của dấu hiệu: 30.

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu: 7.

    Các giá trị đó là: 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

c) Lập bảng “tần số”:

Giá trị (x)

2

4

5

6

7

8

9

 

Tần số (n)

3

2

6

4

6

5

4

\(N = 30\)


Nhận xét:

- Học sinh có điểm thấp nhất là 2 điểm, cao nhất là 9 điểm

- Số học sinh được 5 điểm và 7 điểm là nhiều nhất và bằng nhau (6 bạn)

 

- Số học sinh đạt từ trung bình trở lên là chủ yếu, chiếm \({{25} \over {30}} . 100\% \approx 83,33\% .\)


Bình chọn:
4.5 trên 64 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí