Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Đề bài

Một xạ thủ khi bắn súng, số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

8

9

10

9

9

10

8

9

10

7

9

8

10

8

9

8

7

9

10

10

10

9

9

9

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu.

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu là: Kỹ năng bắn súng của một xạ thủ.

    Số các giá trị của dấu hiệu: 24 (xạ thủ bắn 24 phát).

b) Số các giá trị khác nhau: 4.

   Các giá trị đó là: 7; 8; 9; 10.

c) Lập bảng “tần số”:

Giá trị (x)

7

8

9

10

 

Tần số (n)

2

5

10

7

\(N = 24\)


Nhận xét:
Giá trị có tần số lớn nhất: 9 (số lần bắn đạt điểm 9 nhiều nhất).

 Giá trị có tần số nhỏ nhất: 7.
Số lần bắn đạt từ điểm \(8\) trở lên là chủ yếu chiếm \({{22} \over {24}} \approx 92\% .\) 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 1,2  - Chương 3 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 – Bài 1,2  - Chương 3 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 1,2  - Chương 3 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 – Bài 1,2  - Chương 3 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem chi tiết
Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết = 90 AB=AC=3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1 Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường.

Xem chi tiết
Bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Trên mỗi hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.