Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7


Đề bài

Một xạ thủ khi bắn súng, số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

8

9

10

9

9

10

8

9

10

7

9

8

10

8

9

8

7

9

10

10

10

9

9

9

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu.

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

- Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra

-Tần số của một giá trị: số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.

-Bảng tần số thường được lập như sau

+Vẽ khung hình chữ nhật gồm 2 dòng

+Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần

+Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó

Ta cũng có thể lập bảng tần số theo hàng dọc

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu là: Kỹ năng bắn súng của một xạ thủ.

    Số các giá trị của dấu hiệu: 24 (xạ thủ bắn 24 phát).

b) Số các giá trị khác nhau: 4.

   Các giá trị đó là: 7; 8; 9; 10.

c) Lập bảng “tần số”:

Giá trị (x)

7

8

9

10

 

Tần số (n)

2

5

10

7

\(N = 24\)


Nhận xét:
Giá trị có tần số lớn nhất: 9 (số lần bắn đạt điểm 9 nhiều nhất).

 Giá trị có tần số nhỏ nhất: 7.
Số lần bắn đạt từ điểm \(8\) trở lên là chủ yếu chiếm \({{22} \over {24}} \approx 92\% .\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.