Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7


Đề bài

Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo \(cm\)) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau:

139

141

140

145

143

138

141

148

139

140

141

145

139

150

140

141

145

140

141

143

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Dấu hiệu này có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Lập bảng “tần số”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

- Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra

-Tần số của một giá trị: số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.

-Bảng tần số thường được lập như sau

+Vẽ khung hình chữ nhật gồm 2 dòng

+Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần

+Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó

Ta cũng có thể lập bảng tần số theo hàng dọc

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu là: Chiều cao của một số học sinh nam.

    Số các giá trị của dấu hiệu: 20.

b) Số các giá trị khác nhau: 8.

    Các giá trị đó là: 138; 139; 140; 141; 143; 145; 148; 150.

c) Lập bảng “tần số”:

Chiều cao (x)

138

139

140

141

143

145

148

150

 

Tần số (n)

1

3

4

5

2

3

1

1

\(N = 20\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.