Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Đề bài

Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo \(cm\)) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau:

139

141

140

145

143

138

141

148

139

140

141

145

139

150

140

141

145

140

141

143

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Dấu hiệu này có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Lập bảng “tần số”.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu là: Chiều cao của một số học sinh nam.

    Số các giá trị của dấu hiệu: 20.

b) Số các giá trị khác nhau: 7.

    Các giá trị đó là: 138; 139; 140; 141; 143; 145; 150.

c) Lập bảng “tần số”:

Chiều cao (x)

138

139

140

141

143

145

148

150

 

Tần số (n)

1

3

4

5

2

3

1

1

\(N = 20\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.