7. ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC - TOÁN 2

Bình chọn:
4.9 trên 104 phiếu
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 168 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 168 SGK Toán 2. Bài 1: Viết các số...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 169 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Toán 2. Bài 1: Mỗi ô sau ứng với cách đọc nào ?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 173 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 173 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 2. Bài 1: a) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 175 SGK Toán 2. Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày...

Xem lời giải

Bài 1, 3, 4 trang 176, 177 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 3, 4 trang 176, 177 SGK Toán 2. Bài 1: Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào ?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 SGK Toán 2. Bài 1: Tính độ dài các đường gấp khúc sau.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 178, 179 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180,181 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180, 181 SGK Toán 2. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất