Bài 1, 2, 3, 4 trang 178, 179 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 178, 179 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Đề bài

1. Số ?

2. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

302...310                                       200 + 20 + 2...322

888...879                                       600 + 80 + 4....648

542...500 + 42                                400 + 120 + 5...525

3. Số ?

4. Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ?

Lời giải chi tiết

1.

2.

302 < 310                                       200 + 20 + 2 < 322

888 > 879                                       600 + 80 + 4 > 648

542 = 500 + 42                                400 + 120 + 5 = 525

3.

 

4.

Đồng hồ A ứng với cách đọc c) 1 giờ rưỡi.

Đồng hồ B ứng với cách đọc b) 10 giờ 30 phút.

Đồng hồ C ứng với cách đọc a) 7 giờ 15 phút.

  Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan