Bài 1, 2, 3, 4 trang 178, 179 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 178, 179 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Lời giải chi tiết

1. Số ?

Phương pháp giải :

Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách giải :

2. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

302...310                                       200 + 20 + 2...322

888...879                                       600 + 80 + 4....648

542...500 + 42                                400 + 120 + 5...525

Phương pháp giải :

- Tính giá trị các vế

- So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

302 < 310                                       200 + 20 + 2 < 322

888 > 879                                       600 + 80 + 4 > 648

542 = 500 + 42                                400 + 120 + 5 = 525

3. Số ?

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền các kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

 

4Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ?

Phương pháp giải :

Xác định vị trí kim giờ và kim phút đang chỉ rồi đọc giờ của đồng hồ kim.

Nối với cách đọc đã cho.

Cách giải :

Đồng hồ A ứng với cách đọc c) 1 giờ rưỡi.

Đồng hồ B ứng với cách đọc b) 10 giờ 30 phút.

Đồng hồ C ứng với cách đọc a) 7 giờ 15 phút.

  Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay