Bài 1, 2, 3, 4 trang 178, 179 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 178, 179 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Số ?

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

Bài 2

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

302...310                                       200 + 20 + 2...322

888...879                                       600 + 80 + 4....648

542...500 + 42                                400 + 120 + 5...525

Phương pháp giải:

- Tính giá trị các vế

- So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

302 < 310                                       200 + 20 + 2 < 322

888 > 879                                       600 + 80 + 4 > 648

542 = 500 + 42                                400 + 120 + 5 = 525

Bài 3

Số ?

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền các kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

Bài 4

Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ?

Phương pháp giải:

Xác định vị trí kim giờ và kim phút đang chỉ rồi đọc giờ của đồng hồ kim.

Nối với cách đọc đã cho.

Giải chi tiết:

Đồng hồ A ứng với cách đọc c) 1 giờ rưỡi.

Đồng hồ B ứng với cách đọc b) 10 giờ 30 phút.

Đồng hồ C ứng với cách đọc a) 7 giờ 15 phút.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 34 phiếu