3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bình chọn:
4.7 trên 63 phiếu
Bài 1, 2, 3 trang 45 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm x (theo mẫu ).

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm x.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 47 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 47 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 50 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 51 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 51 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 54 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm x.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 59 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 59 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 61 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất