2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bình chọn:
4.5 trên 57 phiếu
Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 2. Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 13 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Toán 2. Bài 1. Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 SGK Toán 2. Bài 1. Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 15 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 16 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 16 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 17 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 17 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Toán 2. Bài 1. Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Toán 2. Bài 1. Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán 2. Bài 1. Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 23 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 23 SGK Toán 2. Bài 1. Dùng bút và thước nối các điểm để có...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 24 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 24 SGK Toán 2. Bài 1. Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 2. Bài 1. Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 SGK Toán 2. Bài 1. Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 30 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 30 SGK Toán 2. Bài 1: Vườn nhà Mai có 17 cây cam...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 31 sgk toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 31 SGK Toán 2. Bài 1: Trong hình tròn có mấy ngôi sao ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất