Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

2 x 9 =               16 : 4 =                   3 x 5 =                      2 x 4 =

3 x 9 =               18 : 3 =                   5 x 3 =                      4 x 2 =

4 x 9 =               14 : 2 =                  15 : 3 =                      8 : 2 =

5 x 9 =               25 : 5 =                  15 : 5 =                      8 : 4 =

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân, chia các số đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

2 x 9 = 18                    16 : 4 = 4              3 x 5 = 15             2 x 4 = 8

3 x 9 = 27                    18 : 3 = 6              5 x 3 = 15             4 x 2 = 8

4 x 9 = 36                    14 : 2 = 7             15 : 3 = 5              8 : 2 = 4

5 x 9 = 45                    25 : 5 = 5              15 : 5 = 3              8 : 4 = 2

Bài 2

 Đặt tính rồi tính:

a) 42 + 36;                     85 - 21 ;                  432 + 517

b) 38 + 27 ;                    80 - 35 ;                  862 - 310

Phương pháp giải:

 - Đặt tính : Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

Bài 3

Tính chu vi hình tam giác bên:

Phương pháp giải:

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó.

Giải chi tiết:

Chu vi hình tam giác là:

3 + 5 + 6 = 14 (cm)

Đáp số: 14cm.

Bài 4

 Bao ngô cân nặng 35kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 9kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Bao ngô : 35kg

Bao gạo hơn bao ngô : 9kg

Bao gạo : ....kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của bao ngô cộng với 9kg.

Giải chi tiết:

Bao gạo cân nặng số ki-lô-gam là:

35 + 9 = 44 (kg)

Đáp số: 44 kg.

Bài 5

Viết hai số mà mỗi số có ba chữ số giống nhau.

Phương pháp giải:

 Dùng các chữ số từ 1 đến 9 để viết số có ba chữ số sao cho ba chữ số đó giống nhau.

Giải chi tiết:

Có thể chọn hai số: 555, 999

Chú ý : Có thể viết các số khác thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 66 phiếu