Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180, 181 SGK Toán 2

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180, 181 SGK Toán 2. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Lời giải chi tiết

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Phương pháp giải :

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ.

Cách giải :

Đồng hồ A chỉ 5 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 9 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 12 giờ 15 phút.

2. Viết các số 728, 699, 801, 740 theo thứ tự từ bé đến lớn:

Phương pháp giải :

 So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi viết theo thứ tự.

Cách giải :

Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: 699, 728, 740, 801.

3. Đặt tính rồi tính:

a) 85 - 39 ;               75 + 25 ;                     312 + 7

b) 64 + 16 ;              100 - 58 ;                    509 - 6

Phương pháp giải :

 - Đặt tính : Viết phép tính theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Cách giải :

4. Tính:

24 + 18 - 28 =                                    3 x 6 : 2 =

5 x 8 - 11 =                                         30 : 3 : 5 =

Phương pháp giải :

 Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải :

24 + 18 - 28 = 42 - 28 = 14                                      

3 x 6 : 2 = 18 : 2 = 9

5 x 8 - 11 = 40 - 11 = 29                                      

30 : 3 : 5 = 10 : 5 = 2

5. Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5cm. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải :

 Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó.

Cách giải :

Chu vi hình tam giác là:

5 + 5 + 5 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay